NITRO Club - zasady uczestnictwa

Co oferuje klub

Kartę klubowicza z indywidualnym numerem przypisanym do danej osoby. 
Za jej okazaniem otrzymasz:

pakiet startowy
  • Karta klubowicza
  • Pakiet produktów od partnerów
Koszty członkostwa
  • 100,00 zł netto na pół roku licząc od dnia wejścia do klubu
  • Brak dalszych opłat za członkostwo spowoduje automatyczne wykreślenie z listy członków Nitro Club.